September 8, 2012

גם צילום הוא סוג של יצירה :-)

יש לי נטיה קלה לצלם דברים מוזרים ולא תמיד לזהות מה בעצם ניסיתי לצלם :-) אבל יש כמה תמונות שקל לזהות את המטרה  ואל תשאלו  אותי "למה בעצם"...

זכרון יעקוב


הגנים הבהאיים

 

No comments:

Post a Comment