July 23, 2015

Mixed Media for Beginners

 מה צריך בשביל לאתגר אותי ללמוד משהו חדש? לשאול אותי שאלה (כאילו אני יודעת את התשובה ). כל מה ששאלו אותי זה: מה הדברים הבסיסיים שצריך למיקסט מדיה, ואני הלכתי לעשות ריסרצ'.
נתחיל בכמה הגדרות בסיסיות :   mixed media הוא קונספט של שילום כמה טכניקות. מה שזה אומר שגם מופע אור קולי מתאים להגדרה הזאת :-) אבל בכל זאת אנחנו בעולם הסקראפבוקינג, אז....
מקובל להתייחס למיקסד מדיה כטכניקה. מקובל שיהיו לפחות 3 מדיומים שונים על מנת להגדיר את הטכניקה כמיקסד מדיה. ולמה סופריום מדיום ולא טכניקות ? אם אשתמש בצבעי אקריליק בשלוש טכניקות שונות, לא מדובר במיקסד מדיה. לאומת זאת אם אשתמש בצבעי אקריליק, משחת עיצוב וגלימר מיסט , אז יש לנו יצירת מיקסד מדיה לתפארת :-)
ואחרי שקראתי את ההגדרה הבנתי שאפיו לי יש דוגמא או שתיים שמתאימה להגדרה הזאת.