January 4, 2014

ועוד מתוצרים של 2013

רעיון ישן שישב לי המון זמן בראש [וגם לקח לי זמן ביצוע ופרסום].


במקור הכל כמובן באה בנפרד
- סיכה [ שהיה צריך לפתור את סוגיית הפתיחה . איך אני מרכיבה אותה שהחרוזים לא יפלו בכל פתיחה ואיפה אני מוצאת חרוזים בשיעברו את המכשולים שבדרך ועדיין יתאימו ]
- חלקים לעיצוב עגילים
- חורוזים שונים ומשונים
- ואפילו את החוט צבעתי בעצמי [כשלא מצאתי אחד מתאים]


כמו שאתם מבינים, יש הרבה בנים בסביבתי :-)יום מקסים :-)