June 14, 2012

מה הוא הגודל האולטימטיבי

לכרטיסי ברכה [כמובן].
עד עכשיו עשיתי אותם די גדולים. משהו כמו כיפול של A4.
חיפשתי קצת ברשת ומצאתי הדרכה לכרטיסים קטנים וחמודים שכוללים גם מעטפה [!].
גודל הכרטיס "7/8 3 * "7/8 4. הכרטיס עצמו שטוח לגמרי , שכבות בודדות של נייר וסרט בד שקוף. אבל במעטפה "התפרעתי" והוספתי פרח מניפה שעשיתי בעבר.
לפי תגובת זוגי "זה לא הסגנון הרגיל שלך" [לא היה לי מושג שיש לי סגנון מסוים] . אבל נהניתי. וגם החיוך של כלת השמחה בהחלט עשה לי את זה.
תגידו אתם :-)

הכרטיס עצמוהצד הפנימי שלו


וזאת המעטפה.


[היה לי רעיון לעשות כמה כאלה ולשמור במגירה, אבל כצפוי עצרתי באמצע כי לא היה למי לתת מתנה ]