December 12, 2012

תחרה, תחרה...

סוף סוף הצלחתי לחזור לשולחן היצירה .
לא תכננתי, אבל ככה יצא. גיליתי שמה שהתחלתי מתאים לאתגר של יוצאות מהקווים וכמובן אני רוצה להשתתף.
אז בינתיים, רק כמה תמונות, הסברים וסיפורים יהיו כשאסיים.... ומי שמזהה - לא לגלות סודות :-)

הדף הראשון
נייר דמוי תחרה ותחרה לבנה עדינה על העגלה


תחרה על התג


ונייר דמוי תחרה בצד השני

וקצת פרחים עבודת יד על רקע תחרה (מהדף השני )


המשך יבוא :-)