August 20, 2012

One man's trash is another man's treasure...

אמרנו שלא זורקים שום דבר ב-scrapbooking?
אמרנו
אמרנו שאוספים בערך הכל?
אמרנו
זה שאני מציקה לעמיתיי לעבודה כשאני רואה קופסאות פח של מקס ברנר (למינהם) עוד לא סיפרתי. אבל תשאלו אותם הם יספרו. ואפילו תגיות של בגדים מביאים לי...
התקדמתי שלב - אספתי זבל הביתה...

מישהו זרק מסגרת עץ יפיפיה [לפחות זה מה שאני ראיתי]. החלטתי לשפצר.
אין לי מושג בנושא, את הכלים המתאימים אין לי, אבל למה שזה יעצור אותי ? [הרי גם סבלנות אין לי]
ג'סו,
אקריליק
לקה צבעונית לעץ
[ומדרגות בניין בשביל לא להסריח את הבית]

[חייבת להציין שאני עדיין רואה את דפיקות והתיקונים, אבל צריך להתאמץ ממש]


לפני

תוך כדי

אחרי

מישהו זקוק למסגרת?